Spelregels van de Australian Open

Het scoresysteem en de regels

Toeschouwers die niet bekend zijn met tennis zijn meestal gefascineerd en voelen zich ook meer aangenaam vermaakt door het competitieve karakter van de sport.

Het scoresysteem in Grand Slams als de Australian Open is een goed doordacht geheel van regels en richtlijnen die specifiek ontworpen zijn om een winnaar aan het eind van elke game, set en wedstrijd te garanderen. In tegenstelling tot een aantal andere sporten, resulteert de uitkomst in tennis nooit tot een gelijkspel. De wedstrijd moet worden gespeeld tot een speler of een team verdiend bekroond wordt als winnaar.

De Australian Open wordt gespeeld zoals ieder Grand Slam toernooi. Er zijn geen afwijkende regels en de spelers dienen zich aan een boek vol regels te houden, maar wij brengen ze hier in het kort:

Het serveren van de bal

Om de bal in het spel te brengen wordt deze opgeslagen buiten de baseline (achterlijn van het tennis court). Hierbij werpt de speler de bal omhoog en brengt deze in het spel door er een slag op te geven. Het opslaan en de service gebeurt op dezelfde manier. Dit kan zowel onderhands als bovenhands gebeuren, maar de speler heeft veel meer voordeel met een bovenhandse opslag of service. De bal mag het net niet raken en moet in het voorvlak van de tegenspeler terechtkomen. Niet in het voorvlak recht voor de speler die opslaat, maar wel in het vak dat diagonaal ligt. Raakt de bal het net toch, dan krijgt de speler die aan de beurt is om op te slaan een ‘let’ en dient er opnieuw opgeslagen te worden. Op een ‘let’ staat geen beperking zolang de bal in het juiste voorvlak terechtkomt. De speler verliest het punt als de bal tweemaal achter elkaar niet in het juiste voorvlak neervalt. Het punt gaat dan naar de tegenspeler. En wat velen niet weten, is dat bij het opslaan de baseline niet geraakt mag worden zonder dat de bal eerst geraakt wordt. Wanneer dit toch gebeurt, dan is de opslag altijd fout.

Enkele termen en benamingen

Wanneer de tegenspeler de opgeslagen bal terugspeelt, wordt dit een ‘return’ genoemd. Slaagt de tegenspeler er niet in de bal terug te slaan bij een opslag, dan wordt dit een ‘ace’ genoemd. Een speler die zijn beurt om op te slaan verliest, geeft zijn tegenspeler een ‘break’ cadeau.

Het slaan van de bal

De bal slaan (of beter spelen) kan op verschillende manieren. De gebruikelijke termen in het tennis zijn de forehand, backhand, dropshot, smash, lob, volley, topspin, drive, groundstroke en ace. Al deze slagen komen tot stand door het gebruik van verschillende technieken in het vasthouden of hanteren van het racket.